Notice and take down

Alle content op de websites van Breekdedag wordt zorgvuldig samengesteld. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Breekdedag een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u onderaan deze pagina het formulier in te vullen en te verzenden. Het Breekdedag team streeft ernaar uw verzoek binnen 3 werkdagen te behandelen.

Breekdedag wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling zal worden genomen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen.

Naam van de rechthebbende.
Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem/ haar op te treden.

Indien Breekdedag uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie direct verwijderen. Met het verwijderen van informatie impliceert Breekdedag niet dat het enige aansprakelijkheid erkent ten zake enig onrechtmatig handelen.

To Top